IV Gladius przesunięty na jesień

W związku z epidemią koronawirusa postanowiliśmy przełożyć IV edycję konwentu gier bitewnych GLADIUS na jesień. Impreza była zaplanowana na 16-17 maja 2020 r. i uzyskaliśmy już stosowną zgodę Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej co do jej organizacji. Uważamy, że obecna sytuacja nie pozwoli dobrze przygotować się do imprezy części osób i firm wystawiających pokazy, co wymaga czasu i zaangażowania, a także tego by termin imprezy był pewny. Liczymy się także z rezygnacją z udziału w niej w tym terminie części pozostałych uczestników.

W najbliższym czasie na Politechnice Warszawskiej mają zostać podjęte decyzje co do wszystkich wydarzeń odbywających się do końca maja, odnośnie tego czy władze uczelni wyrażają zgodę na to by one się odbyły. Nie jest więc wykluczone, że w trakcie przygotowań dowiedzielibyśmy się, że nie mamy już zgody na przeprowadzenie imprezy w tym terminie. Nie chcemy stawiać, zwłaszcza przygotowujących pokazy, w takiej sytuacji, że nagle dowiedzą się o odwołaniu imprezy. Poza tym uważamy, że w najbliższym czasie ogólna atmosfera nie będzie sprzyjać organizacji tego konwentu.

Będziemy starali się zorganizować imprezę pod koniec sierpnia bądź w pierwszej połowie września. Gdy zapadną wiążące ustalenia co do terminu, osobno o tym poinformujemy.